ประเภทของดิน

ประเภทของดิน

          ทราบไหมเอ่ยว่า  ดิน  ที่เรารู้จักกันนั้นมีกี่ประเภท ? เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจความรู้ถึงเรื่องดินกันมากนักและคนบางส่วนอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประเภทของดินมีอะไรบ้าง แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะ ความรู้ทั่วไป  ได้นำคำตอบมาให้แล้ว

-ดินที่ลุ่ม  หรืออีกชื่อหนึ่ง ดินนา คือ ดินที่จะเกิดขึ้นตามพื้นที่ต่ำและมี  สภาพพื้นที่ ราบเรียบ ส่วนใหญ่แล้วจะพบในภาคกลางที่มีบริเวณกว้าง และมักจะนิยมนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาและจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ในช่วงฤดูฝนค่ะ

-ดินที่ดอน  หรืออีกชื่อหนึ่ง ดินไร่ เป็น ดินที่จะพบเจอตามบริเวณพื้นที่ที่มีความชันซึ่งสภาพของพื้นที่นั้นอาจจะเป็นที่ราบเชิงเขา หรือ ลูกคลื่นแต่จะระบายน้ำได้ดีมาก ในส่วนใหญ่แล้วน้ำจะไม่เข้าไปขังในพื้นดิน มีอยู่ทั่วๆไปของภูมิภาค และจะนำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช ไม่ว่าจะเป็นไร้ผลไม้ และต้นไม้ต่างๆเป็นต้น

-ดินตื้นมาก  เป็น ดินที่หนาไม่เกิน 25 เซนติเมตร เมื่อนับจากผิวหน้าดินลงไป

-ดินตื้น เป็น ดินที่หนาประมาณ 25-50 เซนติเมตร หากนับจากผิวหน้าดิน

-ดินลึกปานกลาง  เป็น ดินที่มีความหนาตั้งแต่ 50-100 เซนติเมตร ถ้านับจากผิวหน้าดิน

-ดินลึก-ลึกมาก  เป็น ดินที่มีความหนามากกว่า 100 เซนติเมตร หากนับจากผิวหน้าดินลงไป

-ดินอนินทรีย์  ซึ่งจะเป็นดินที่มักจะพบเห็นในทั่วๆไป และจะเป็นดินที่มีองค์ประกอบเป็นอนินทรียสารส่วนใหญ่จะได้มาจากการสลายตัวของหิน แร่ ที่จะผสมและคลุกเคล้าอยู่กับอินทรียวัตถุ ที่ปกคลุมไปด้วยพื้นผิวของโลกเป็นชั้นบางๆ

-ดินอินทรีย์  เป็นดินที่เกิดขึ้นตามสภาพป่าที่พรุ หรือ สภาพที่มีน้ำขังเป็นระยะเวลาที่นาน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคกับการย่อยสลายของพวกเศษอาหาร และซากอินทรีย์ต่างๆ จึงทำให้มีการสะสมเพิ่มมากขึ้น จนกลายมาเป็นชั้นดินอินทรีย์ซึ่งดินอินทรีย์นั้นคือดินที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก  osl101.ldd.go.th